De route naar Beeldentuin Els van der Glas, Krite 61 Boornbergum:

Uit welke richting u ook komt raad ik u aan via de A7 (Joure-Heerenveen-Drachten- Groningen) te rijden ;

U verlaat de A7 bij afslag 28 Beetsterzwaag  waarna u voor de richting Nijbeets-Akkrum kiest. Al snel passeert  u aan uw linkerhand een zandput waar na u de eerste weg aan uw rechterhand neemt, de Dykfinne richting Boornbergum-De Veenhoop. Bij de T kruising slaat u links af richting De Veenhoop. U bevindt zich dan op de Krite; vanaf de T splitsing tot de Beeldentuin is het plm. 3,5 km. Ons huis bevindt zich aan uw linkerhand. Op de brievenbus/schrikbordje bevinden zich de nummers 36 en 61.

Info: 06 15501064.