Aan de hand van een beeld in opdracht vervaardigd laat ik hier stap voor stap zien hoe het 'verhaal van een beeld' zich ontvouwt. Het is een zoektocht naar vormen, ritme en evenwicht, waarbij de eigenheid van het verbeelde centraal staat. Het is het zoeken naar die hulpmiddelen die je ten dienste staan, van armatuur tot borrelprikkers, van video tot internet. Je componeert een zo volledig mogelijk verhaal. Hoe makkelijk schrijf ik dit op, hoe moeilijk blijkt soms de werkelijkheid. Maar dat draagt ook een uitdaging mee, datgene waardoor het werken aan een beeld altijd een uitdaging voor mij is en hopenlijk nog lang zal blijven....... Een zoektocht naar een zekere perfectie, die spanning en speelsheid geen geweld mag aandoen. De intuïtieve toets bewaren tot in de eindfase is mijn passie en  vereist voorwaar immer aandacht en consentratie.